Wie mag deelnemen aan een activiteit?

Wie mag deelnemen aan activiteiten?

We streven ernaar dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan het jeugdwerk kunnen (blijven) deelnemen dit werkjaar. Dat is belangrijk voor hun fysiek en mentaal welzijn. Elk lid, leid(st)er of bestuurslid mag deelnemen aan een activiteit, behalve als hij/zij …

  • … ziek is of ziektesymptomen had in de 3 dagen voor de activiteit.
  • … behoort tot een risicogroep en geen doktersattest kan voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking heeft.
  • … in contact is gekomen met een besmet persoon. Het lid of de leiding mag dan 10 dagen  – gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt  – niet deelnemen aan een activiteit.
  • … nog andere hobby’s heeft/plant in dezelfde week.

Kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen deelnemen aan de activiteit als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd en bijgevolg een doktersattest kunnen voorleggen.

Opgelet: alle ouders of meerderjarige leden zijn verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven van de deelnemer of om jou op de hoogte te brengen als er iets verandert sinds het invullen van de medische fiche. Jij kan als leider dus niet aansprakelijk gesteld worden als er door foute info op de medische fiche fouten gebeuren of als leden naar de activiteit komen die die week al een andere hobby hadden.