Rekkies

Anneleen Bal

Dennis Roef

Anneleen Bal is 20 jaar en zit in haar 2de jaar orthopedagogie aan de Karel de grote hogeschool in Antwerpen. Ze is dit jaar 5 jaar leiding en geeft dat aan de rekkies. In haar vrije tijd kan je Anneleen vinden op café met vrienden of vriendinnen voor een gezellige babbel. Dennis (10 maart 2002) zal als zijn eerste jaar leiding kiezen voor de rekkies. Dennis studeert Economie-Talen aan het Sint-Norbertusinstituut in Duffel. Naast school en KLJ gaat hij graag iets drinken met vrienden.