KLJ?

We gaan even 95 jaar terug in de tijd. Toen was er buiten de Boerenbond en Boerinnenbond, waarin boeren en boerinnen zich verenigden, nog niets. Zij vonden het nodig om ook een jongerenwerking op te richten. Zo ontstond de boerenjeugdbond (BJB). Het viel goed in de smaak en ze trokken alsmaar meer leden aan.

Enkele jaren later kreeg BJB een nieuwe naam: Katholieke Landelijke Jeugd. Deze naam ontstond door een te grote daling van land- en tuinbouwers. Men richtte zich daardoor meer op jongere van het dorp, waardoor KLJ een meer geschikte naam werd.

Het landelijke aspect blijft dus een belangrijke schakel in onze jeugdwerking. Daarnaast stellen we het Katholieke ook voorop, door jaarlijks omhalingen te doen voor 11.11.11, driekoningen en vieringen in elkaar te steken.

KLJ Vosberg opent zijn deuren voor kinderen vanaf 6 jaar. Ze krijgen de kans om drie keer te komen proberen. Nadien moeten ze zich aansluiten door lidgeld te betalen. Dit verzekert jullie kind.

Momenteel bestaat onze jeugdbeweging uit 3 groepen, waarbij de meisjes en jongens samen zitten.

  1. Rakkers (6 tot 9 jaar)
  2. Ravotters (9 tot 12 jaar)
  3. Rekkies (12 tot 16 jaar)

Wij plannen per groep minstens drie activitieiten per maand.

Deze vinden (meestal) op zondag plaats, van 14.00 tot 17.00. Soms kunnen we hiervan wijken, maar dat wordt via ons activiteitenboekje meegedeeld. De activiteiten kunnen ook online worden bekeken.

Hebt u interesse? Kom dan zeker eens proberen! Het loont zeker de moeite!